Fast frakt 69kr  Öppet köp i 30 dagar
Ingen produkt  
Till Kassan  

LED-lampor vid odling en fördel

Många fördelar med LED-lampor vid odling

LED-tekniken har slagit sig in på odlingsfronten och är konkurrenskraftig gentemot annan odlingsbelysning. Användning av LED är fördelaktigt för både plånbok och natur. Här nedan kommer några argument varför vi ska använda LED-lampor när vi odlar.

Mer effektivt
LED har visat sig vara väldigt mycket mer effektivt än traditionell odlingsbelysning. På mycket lägre watt-tal än traditionell odlingsbelysning blir växtligheten lika hög, skörden lika god, och kvaliteten på plantan bra.

Billigare med mindre energiförbrukning
LED-tekniken förbrukar inte lika mycket elektricitet för att utföra samma arbete vilket minskar elkostnaderna. Elförbrukningen minskar med ca 80 % vid användning av LED-lampa jämfört med traditionell lampa.

Skräddarsy ljuset efter plantornas behov
Precis som solljuset verkar LED i olika våglängder, detta alltifrån 300 nm till mer än 2000 nm (nanometer). Beroende på vilken färg man utsätter växterna för, reagerar de annorlunda, inte bara ljusstyrkan påverkar växterna utan även kvaliteten på ljuset. Forskning har visat att med hjälp av blått ljus ökar troligtvis fotossyntes och tillväxt och att även rött ljus är effektivt vid fotosyntes. Med en LED-lampa kan man enkelt bygga in de färger och de våglängder som är bäst för växterna. Det går alltså att skräddarsy ljuset efter plantornas behov med LED-lampor. 

Lång hållbarhet skonar miljön
Ännu en fördel är att lamporna är otroligt enkla att installera och hållbarheten är extremt lång. LED-lampan håller 50 000 timmar med en väldigt liten reducering av ljuskvalitet över tid, detta är mycket längre än någon annan odlingslampa på marknaden. Antalet timmar motsvarar att lampan lyser dygnet runt i 4,7 år. Med LED-lampor behöver man alltså inte byta lampa varje år.

Bränner inte växterna
LED-lampor blir inte varma vilket gör att de kan hänga väldigt nära växterna utan att bränna dem. Det gör att växterna utvecklas snabbare och inte sträcker sig efter ljus mer än vad som önskas. Vill man till exempel att plantan ska bli buskigare så sätter man ljuskällan närmre  plantan. Med LED-lampa ökar även tillväxttakten på plantan eftersom den utsätts för mer koncentrerat ljus. LED-lamporna ger heller ingen skadlig UV strålning.

Kan täcka stora odlingar och ändå ge bra tillväxt
LED-lampor är även såpass effektiva att när de har högre watt-tal kan man ha odlingslampan hängande i taket för att täcka en större yta och fortfarande få en bra tillväxt och kraftiga plantor. Beroende av hur pass stor odling man har kan höjden enkelt justeras med kedjor för att täcka en större eller mindre yta.

Bättre i längden för både miljö och plånbok
Inköp av LED-lampor kan upplevas som dyrt men ser man till elkostnader och hur andra lampor är mer en förbrukningsvara så kan man räkna med att ganska snabbt tjäna igen sina pengar. Hållbarheten på en LED-lampa är otroligt mycket längre, elkostnaderna blir mycket lägre och ljuset som lampan alstrar är mer effektivt för din växtodling. Värmeutvecklingen är otroligt mycket lägre och det är ingen risk att plantorna får för hög värme eller bränns.

Här kan du se vårt sortiment av LEDlampor för odling